Türk Dünyası İş Kadınları Buluşması’nda “İhracat Zirvesi” oturumu başladı!

Türk Dünyası İş Kadınları Buluşması’nda “İhracat Zirvesi” oturumu başladı! Gaziantep Ticaret Odası Meclis Üyesi Hülya Akkaya moderatörlüğünde; SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKNOFED Başkan Yardımcısı Emine Erdem,Türkiye Belediyeler Birliği Danışmanı Filiz Evran ,İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Kanpolat ve TOBB Kadın Grişimciler Kurulu Üyesi Filiz Akkaş’ı dinlerken, küresel iş dünyasının önündeki yeni fırsatları keşfediyoruz. İhracatın gücüne dair ilham verici anlar burada!

@gifedfederasyon @kocaelibld @gaziantepto @akkayahulya @sektoreldernekler @turknofed @emineperdem @tbb1945 @filevra @ihkibirlik @nazimkanpolat1 @ tobb_kgk @akkasfiliz @rhisarciklioglu
@iskadadana @afikad2016 @kaisder @iskad.aydin @buikadbursa @izikad @gikad_kibris