2017 yılında Kocaeli’nde yer alan işletme sahibi ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu derneğimiz gönüllülük esaslı bir sivil toplum kuruluşudur.

Kadının iş dünyasında güçlenmesini hedefleyen derneğimiz, çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, istihdam ve eşitlik ilkesine dayalı kalkınmayı benimsemiş bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bizler Kocaelinin girişimci iş kadınları olarak, daha çok teknolojik zenginleştirmeyi, dijitalde iş ve yatırım yapabilmeyi, dönüşen dünyanın yeni nesil ticari ve sanayi kültürünü kurmayı hedefliyoruz.

Derneğimiz kuruluşundan bu yana farklı alanlarda yerelde çok önemli projeler üretmiş ve bu anlamda kısa zamanda büyük ses getirmiştir. Yeni dönemde de var olan çalışmaları arttırıp, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil topluma mensup pek çok paydaşla, bu amaca yönelik proje ve çalışmalar geliştirmeye devam edecektir.

Bizler bu ülkede sanayinin en güçlü şehri Kocaeli’nde farklı bakış açıları ile KOİDER çatısı altında bir arada olan güçlü, emekçi ve başarılı iş kadınları olarak yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar ile yeni nesillere örnek teşkil edecek izler bırakarak yürümeye devam edeceğiz.

Nihan ÇAKICI

Yönetim Kurulu Başkanı