KOİDER’e üye olmanın bazı koşulları bulunmaktadır.

1- İşveren olmak (Vergi levhası vb. evraklarla teyidinin yapılması gerekiyor.)

2- Üst Düzey Yönetici olmak (Çalıştığı pozisyon ile ilgili işyerinden evrakla teyidinin yapılması gerekiyor.)

Üyelikte belirtilen bu ana koşullar sağlandıktan sonra kişinin üyelik talebi; Dernek üyelerinin referansıyla veya bireysel olarak başvuruyla (Mail, WEB sayfası, Sosyal medya hesapları üzerinden ) yapılabilmektedir .

Üyelik talebinde bulunan kişinin varsa referansının bilgilendirmesi, yoksa Üye Geliştirme ve Koordinasyon Komisyon’u başkanı tarafından yapılacak yüz yüze görüşme sonucunda üyelik talebinin olumlu ya da olumsuz olduğu kişiye iletilmektedir.

Üyelik talebi olumlu olan üye adaylarımız, evrakları ve gerekli ödemelerini gerçekleştirdiklerinde üyelik süreci tamamlanmış olmaktadır.

Bu sürecin takip aşaması derneğimizin sekreteryası tarafından gerçekleşmektedir.